Δήλωση 107 μελών Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: Η συμφωνία δεν είναι συμβατή με τις ιδέες και τις αρχές της Αριστεράς

Δημοσιεύουμε δήλωση 107 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

150524-kentrikiepitropi-syrizaΣτις 12 Ιουλίου συντελέστηκε στις Βρυξέλλες ένα πραξικόπημα που απέδειξε ότι στόχος των ευρωπαϊκών ηγεσιών ήταν η παραδειγματική εξόντωση ενός λαού που οραματίστηκε ότι μπορεί να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος πέραν και έξω από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της ακραίας λιτότητας. Ένα πραξικόπημα που στρέφεται ευθέως εναντίον κάθε έννοιας δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας.

Η συμ­φω­νία με τους “θε­σμούς” ήταν απο­τέ­λε­σμα απει­λών άμε­σου οι­κο­νο­μι­κού στραγ­γα­λι­σμού και συ­νι­στά ένα νέο μνη­μό­νιο με επα­χθέ­στα­τους και τα­πει­νω­τι­κούς όρους επι­τή­ρη­σης, κα­τα­στρο­φι­κό για τον τόπο και το λαό μας.

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε τις ασφυ­κτι­κές πιέ­σεις που ασκή­θη­καν στην ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά, παρά ταύτα θε­ω­ρού­με ότι το παλ­λαϊ­κό πε­ρή­φα­νο ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα δεν επι­τρέ­πει στην κυ­βέρ­νη­ση να υπο­κύ­ψει στα εκ­βια­στι­κά τε­λε­σί­γρα­φα των δα­νει­στών.

Η συμ­φω­νία αυτή δεν είναι συμ­βα­τή με τις ιδέες και τις αρχές της Αρι­στε­ράς, κυ­ρί­ως, όμως, με τις ανά­γκες των λαϊ­κών στρω­μά­των.

Ζη­τά­με την άμεση σύ­γκλη­ση της Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής και κα­λού­με τα μέλη, τα στε­λέ­χη και τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να πε­ρι­φρου­ρή­σουν την ενό­τη­τα του κόμ­μα­τος, στη βάση των συ­νε­δρια­κών απο­φά­σε­ων και των προ­γραμ­μα­τι­κών μας δε­σμεύ­σε­ων.

Αγ­γε­λο­πού­λου Ελ­θήνα
Αγ­γε­λό­που­λος Βέ­νιος
Αζού­δης Θό­δω­ρος
Αθα­να­σιά­δης Πα­να­γιώ­της
Αμ­μα­να­τί­δου – Πα­σχα­λί­δου Λίτσα
Αξε­λός Λου­κάς
Βα­σι­λεί­ου Αντώ­νης
Βερ­γί­τσης Μι­χά­λης
Βλα­δι­μή­ρο­βιτς Μαρία
Βωβός Πα­να­γιώ­της
Γα­βρί­λης Γιώρ­γος
Δε­λη­μή­τρος Κώ­στας
Δερ­με­τζό­γλου Σοφία
Δια­κά­κη Μαρία
Δού­κας Γιάν­νης
Δού­λος Ορέ­στης
Ελ­λη­νιά­δης Στέ­λιος
Ζάν­νας Ζήσης
Ήσυ­χος Κώ­στας
Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να
Θε­ο­δό­ση Αυγή
Θε­ο­δω­ρά­του Κα­τε­ρί­να
Θε­ο­δω­ρό­που­λος Γιώρ­γος
Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης
Κα­λύ­βης Αλέ­κος
Κα­ντα­ράς Τάσος
Κα­ρα­γιαν­νό­που­λος Στα­μά­της
Κα­ρί­τζης Αν­δρέ­ας
Κερ­σα­νί­δης Στρά­τος
Κι­τσα­ντά Λίτσα
Κνή­του Κα­τε­ρί­να
Κο­δέ­λας Δη­μή­τρης
Κο­ντός Δη­μή­τρης
Κο­σμάς Πάνος
Κου­βε­λά­κης Στά­θης
Κρι­τσω­τά­κης Μι­χά­λης
Λά­μπρου Βύ­ρω­νας
Λά­μπρου Πάνος
Λα­πα­τσιώ­ρας Σπύ­ρος
Λά­σκος Χρή­στος
Λα­τζα­νά­κη Μαρία
Λα­φα­ζά­νης Πα­να­γιώ­της
Λε­ου­τσά­κος Στά­θης
Μά­λα­μα Κυ­ρια­κή
Μα­ντάς Μάκης
Μαρ­μα­τά­κης Κώ­στας
Μάρ­τα­λης Σω­τή­ρης
Μα­τσού­κα Χαρά
Μαυ­ρό­που­λος Τάσος
Μη­λιός Γιάν­νης
Μού­στος Μα­νώ­λης
Μπα­δο­γιάν­νης Άκης
Μπα­νιά Σοφία
Μπαρ­σέφ­σκι Μάνια
Μπε­λα­ντής Δη­μή­τρης
Μπί­στης Αλέ­ξαν­δρος
Μπό­λα­ρη Μαρία
Μπό­λας Μά­ξι­μος
Μπού­κας Κώ­στας
Μπου­λού­μπα­ση Άβα
Μπρέ­στα Μα­ρί­να
Να­θα­ναη­λί­δου Κων/να
Νι­κο­λα­κά­κης Γιώρ­γος
Νι­κο­λά­ου Νάγια
Ντα­βα­νέ­λος Αντώ­νης
Ου­ζου­νί­δου Ευ­γε­νία
Πα­πα­δά­τος – Ανα­γνω­στό­που­λος Δη­μο­σθέ­νης
Πα­πα­δό­γιαν­νη Σόφη
Πα­πα­δό­που­λος Χρή­στος
Πα­πα­μι­χα­λο­πού­λου Μαρία
Πα­πα­τρια­ντα­φύλ­λου Νίκος
Πα­τρι­κί­ου Έλενα
Πεπές Ζώης
Πι­λά­λης Βαγ­γέ­λης
Πορ­τά­λιου Ελένη
Πρι­μη­κή­ρης Βα­σί­λης
Πρω­το­νο­τά­ριος Γιάν­νης
Ρι­νάλ­ντι Ρού­ντι
Ρου­με­λιω­τά­κης Θε­ό­δω­ρος
Σα­που­νά Αγ­γέ­λι­κα
Σα­που­νάς Γιώρ­γος
Σουλ­τα­νί­δου Χρι­στί­να
Σπα­νού Δέ­σποι­να
Σπαρ­τι­νός Δη­μή­τρης
Σπη­λιο­πού­λου Μάγδα
Στρα­τού­λης Δη­μή­τρης
Συ­ρά­κου Σταυ­ρού­λα
Σω­τη­ρί­ου Ελένη
Ταυ­ρής Νίκος
Τζό­κας Σπύ­ρος
Τό­λιος Γιάν­νης
Τσέ­λου Ει­ρή­νη
Τσι­γώ­νιας Νίκος
Τσί­σο­βιτς Τόνια
Υδραί­ος Μι­χά­λης
Φο­ντά­νας Γιάν­νης
Φρα­γκια­δά­κη Μαρία
Φρά­γκου Λία
Φι­νά­λης Ερ­ρί­κος
Χα­ρα­λα­μπί­δου Δέ­σποι­να
Χα­ρί­σης Γιώρ­γος
Χα­τζηαρ­γυ­ρού Έρση
Χα­τζη­λά­μπρου Βα­σί­λης
Χα­τζη­σταυ­ρά­κη Μαρία
Χου­ντής Νίκος
Ψαρ­ρέα Έλενα
Ψυ­μού­λη Χρυ­σού­λα
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s